Erstatning av farlige stoffer på arbeidsplassen

Keywords:

Kurs for HMS-personell – Deltakermateriell

I dette kursmateriellet blir deltakerne kjent med de grunnleggende begrepene og verktøyene for å erstatte farlige stoffer på arbeidsplassen med ufarlige. Kurset har som mål at deltakerne skal forstå hvilke stoffer som gir størst grunn til bekymring, finne ut hvordan og hvor de skal få nye ideer og alternativer, og gjøre dem kjent med allerede eksisterende verktøy for vurdering av alternativer. Materiellet er organisert i moduler beregnet på alt fra halvdagskurs til tredagerskurs.

Se også instruksmateriellet

Last ned in: en