Tilbakevending til arbeid som resepsjonist etter benbrudd grunnet osteopeni

Keywords:

En resepsjonist som ble skadd i en ulykke som følge av sin eksisterende artrose og osteopeni har klart å returnere til arbeidet etter 6 måneders fravær.

Denne case-studien ser på hvordan en vellykket plan for tilbakevending til arbeid ble utarbeidet og implementert. Enkle tiltak som å opprettholde kontakten med arbeidstakeren i løpet av fraværsperioden og å legge tilrette for en gradvis tilbakevending utgjorde en stor forskjell.

En arbeidsplassvurdering ble gjennomført og det ble gjort tilpasninger av arbeidsplassen for å sikre at hun kunne jobbe uten smerter. Denne studien illustrerer behovet for et godt samarbeid mellom helsetjenesten, HR-avdelingen, linjelederne og arbeidstakeren for å finne effektive løsninger for tilbakevending til arbeidet.

Last ned in: en