Sammendrag: Gjennomgang av forskningsgrunnlaget for rehabilitering og tilbakevending til arbeidslivet

Keywords:

Den europeiske arbeidsstyrken blir eldre. Eldre arbeidstakere er mer utsatt for uførhet og langvarig sykefravær, som medfører store kostnader. Dette sammendraget er basert på en gjennomgang som oppsummerer oppdatert kunnskap om hvilke ordninger, programmer og tiltak som finnes for yrkesmessig rehabilitering og hjelp til å vende tilbake til arbeidslivet, og hva de består av. Sammendraget analyserer eksisterende dokumentasjon på tiltakenes effekt og går inn på faktorene som må være til stede for å oppnå vellykket og varig rehabilitering og reintegrasjon.

Last ned in: en