Rehabilitering og tilbakevending til arbeid: Analyserapport om politikk, strategier og programmer i EU og medlemsstatene

Keywords:

I sammenheng med den aldrende arbeidsstyrken, gir denne rapporten en oversikt over de ulike tilnærmingene til rehabilitering og tilbakevending til arbeid som brukes i Europa. Den analyserer faktorene som har betydning for om landene har utviklet og implementert systemer for rehabilitering og tilbakevending til arbeid, og redegjør videre for hva som kjennetegner de mest vellykkede slike ordningene i Europa. Den drøfter avslutningsvis politisk relevante funn og identifiserer områder der det er behov for en større forskningsinnsats for å fylle eksisterende kunnskapshull.

Last ned in: en