Factsheet 101 - Helsefremmende arbeid blant unge arbeidstakere - sammendrag av eksempler på god praksis

Keywords:

Dette faktaarket oppsummerer 12 eksempler på god praksis som viser en rekke helsefremmende initiativer og tiltak rettet mot unge arbeidstakere. Unge arbeidstakere er oftere utsatt for ikke-dødelige ulykker på arbeidsplassen og de har større sannsynlighet for å bli rammet av yrkesrelaterte sykdommer enn arbeidsstyrken for øvrig. I stedet for å forårsake skade kan arbeidsplassen imidlertid være en viktig arena for helsefremmende arbeid og gi mulighet til å bedre arbeidstakernes helse generelt. Her ligger også en gevinst for selskapet i og med at det kan redusere kostnadene forbundet med sykefravær og bidra til økt produktivitet.

Last ned in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |

Ytterligere publikasjoner om dette emnet