Tidlig intervensjon og tilrettelegging for lidelser i de øvre ekstremiteter – arbeid innen forskning og dataoppføring

Keywords:

Denne case-studien belyser viktigheten av en tverrfaglig tilnærming for å håndtere muskel- og skjelettlidelser på arbeidsplassen.

En kvinnelig forsker som lider av smerter i håndleddene og følelsesløshet i fingrene har vært i stand til å fortsette i arbeidet takket være den samlede støtten hun har mottatt fra linjelederen, HR-avdelingen, ergonomer innen organisasjonen, en bedriftslege og hennes fastlege.

Tidlig intervensjon (til tross for manglende diagnose) basert på risikovurdering og utprøving av nytt utstyr har bidratt til å lindre ubehag og forhindre en forverring av symptomene hennes.

Last ned in: en