Bygge trygge områder: vold i hjemmet og på arbeidsplassen

Keywords:

Effektene av vold i hjemmet på ofrenes liv er sjelden begrenset til der volden finner sted, og flertallet av ofrene opplever forstyrrelser i karrierelivet som en konsekvens. Den negative effekten av misbruk på helse, produktivitet og generelle velvære kan også påvirke deres medarbeidere og arbeidsgivere.

Dette arbeidsdokumentet skisserer hvordan vold i hjemmet er et problem på arbeidsplassen, og gir eksempler på juridiske og politiske rammer på europeisk og nasjonalt nivå. Det anbefaler også nyttige arbeidsplasstiltak som kan støtte ofre effektivt og bidra til å bekjempe misbruk.

Last ned in: en