Kropps- og farekartlegging ved forebygging av muskel- og skjelettlidelser

Keywords:

Dette informasjonsarket gir en oversikt over teknikker for kropps- og farekartlegging, og belyser verdien av disse ved identifisering og forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser. Det inneholder en liste over de ressursene du trenger for å kjøre en fare- eller kroppskartleggingsøkt på din egen arbeidsplass, og gir en trinnvis veiledning.

Å involvere arbeidstakerne er nøkkelen til en vellykket risikovurdering og effektiv risikostyring. Kartleggingsteknikkene er interaktive og er avhengige av aktiv deltakelse fra arbeidstakere. De oppfordrer dem til å tenke på hvordan helsen deres kan bli påvirket av arbeidet, identifisere potensielle risikoer og å finne praktiske løsninger. Resultatene er viktige for risikovurderings- og overvåkningsprosessene.

Last nedin: bg | cs | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | is | it | lt | no | pl | pt | sk | sl |