En universitetsforelesers tilrettelegging og selvstendige håndtering av osteoporose

Keywords:
Etter å ha blitt diagnostisert med benskjørhet for 6 år siden – en tilstand som har en tendens til å forverres over tid – har en kvinnelig universitetsforeleser klart å fortsette i jobben sin på heltid og oppfylle en rekke verv innenfor universitetet. 

Denne case-studien ser nærmere på den avgjørende rollen som tidlig diagnose og intervensjon har hatt i å gjøre det mulig for henne å fortsette i arbeidet. Tilgang til passende råd og informasjon har hjulpet foreleseren med å håndtere sin egen tilstand på en vellykket måte. Hun valgte blant annet å øke sin fysiske aktivitet – ved å begynne med pilates og gå mer – og kontrollere hvor mye tid hun bruker foran datamaskinen hver dag.

Last ned in: en