Et sikkert og godt arbeidsmiljø-filmprisen

Healthy Workplaces Film Award

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) har delt ut Et sikkert og godt arbeidsmiljø-filmprisen siden 2009 til det beste bidraget i denne kategorien på den internasjonale dokumentar- og animasjonsfilmfestivalen i Leipzig. I tillegg til pengepremien på 5 000 euro finansierer EU-OSHA også teksting og produksjon av DVD-er av vinnerfilmene på flere europeiske språk som regissørene kan bruke, og som kan distribueres til EU-OSHAs nasjonale nettverk (kontaktpunktene) i de 28 EU-medlemstatene og andre land i Europa.

Prisen deles ut til en dokumentar- eller animasjonsfilm som fokuserer på mennesket i et arbeidsliv i endring. Filmen bør ta opp temaer som hvordan politiske og økonomiske omveltninger påvirker måten vi jobber og lever på, eller arbeidsrelaterte temaer som fysiske og psykososiale forhold eller eksisterende og nye risikoer på arbeidsplassen.

Du finner informasjon om regler og frister for innsending av bidrag på nettstedet til den internasjonale dokumentar- og animasjonsfilmfestivalen i Leipzig

Filmkriterier

Prisvinnere: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 20162017, 2018