Būtiskākie darbības rādītāji 2019. gadā un galvenie novērtējuma rezultāti

Openin: de | en | fr |
Lejupielādētin: de | en | fr |