Godalga filmai par drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu

Healthy Workplaces Film Award

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra kopš 2009. gada Starptautiskā Leipcigas dokumentālo un animācijas filmu festivālā godalgo filmu par drošas un nekaitīgas darbavietas tēmu. Līdzās naudas balvu fondam 5000 EUR apmērā EU-OSHA arī finansē uzvarējušo filmu subtitrēšanu un DVD izdošanu vairākās Eiropas valodās, ko var izmantot režisori un ko var izplatīt EU-OSHA nacionālajā tīklā (kontaktpunktos) 28 ES dalībvalstīs un citās Eiropas valstīs.

Balvu piešķir dokumentālajai vai animācijas filmai, kuras temats ircilvēks, kas maina darba pasauli. Filmā jāpievēršas politiskām un ekonomiskām pārmaiņām, kas ietekmē veidu, kādā strādājam un dzīvojam, vai ar darbu saistītiem tematiem, piemēram, fiziskiem un psihosociāliem apstākļiem, esošiem un jauniem riskiem darbā.

Informācija par noteikumiem un pieteikumu iesniegšanas termiņiem atrodama Starptautiskā Leipcigas dokumentālo un animācijas filmu festivāla tīmekļa vietnē

Kritēriji filmām

Balvu ieguvēji: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 20152016, 2017, 2018, 2019