Veselīgu darbavietu kampaņa 2020.-2022. gadam

Veselīgu darbavietu kampaņas 2020.–2022. gadam “Veselīgās darbavietās strādā gudri, nevis smagi” mērķis ir palielināt informētību par BKAS saistībā ar darbu un izplatīt informāciju par to, kā šīs slimības var novērst un pārvaldīt. Kampaņu valstu līmenī koordinē EU-OSHA kontaktpunkti, un to ko atbalsta oficiālie kampaņas un mediju partneri, kā arī Eiropas Biznesa atbalsta tīkls. Tai ir seši galvenie mērķi:

  • palielināt izpratni par BKAS profilakses nozīmi, sniedzot faktus un skaitļus par BKAS ekspozīciju un to ietekmi uz indivīdiem, uzņēmumiem un sabiedrību;
  • veicināt risku novērtēšanu un BKAS proaktīvu pārvaldību, nodrošinot piekļuvi attiecīgajiem rīkiem, norādījumiem, kā arī audiovizuālajiem un citiem atbalsta materiāliem;
  • parādīt, ka BKAS ir problēma ikvienam, bet to var sekmīgi risināt;
  • uzlabot zināšanas par jauniem un topošiem BKAS riska faktoriem;
  • veicināt darbinieku ar hroniskām BKAS reintegrācijas un palikšanas darbavietā atbalstīšanu un parādīt, kā to var sasniegt;
  • veicināt efektīvu sadarbību, apvienojot dažādas ieinteresētās personas un veicinot informācijas un labas prakses apmaiņu.