Etätyö covid-19 pandemian aikana sekä tautiin liittyvät riskit ja ehkäisystrategiat

Keywords:

Tässä lyhyessä raportissa kuvataan keskeiset etätyön osatekijät ja niihin liittyvät työsuojeluriskit, hyödyt ja haasteet, joita työntekijät ja organisaatiot kohtaavat pandemian aikana. Raportissa tuodaan esiin työpisteen riskinarvioinnin merkitys työntekijöiden fyysisen terveyden suojelussa sekä työntekijöihin vaikuttavat mahdolliset psykososiaaliset riskit. Siinä käsitellään myös etätyötä sääntelevää EU:n lainsäädäntöä, mukaan lukien työntekijän oikeus olla tavoittamattomissa.

Raportissa on esimerkkejä hyvistä työsuojelukäytännöistä, joita yritykset Euroopassa ovat ottaneet käyttöön etätyöntekijöiden tukemiseksi pandemian aikana.

Lataa in: bg | el | en | et | fr | hu | nl | tr |