Telework_ post_COVID.pdf.jpeg

Etätyön sääntely Euroopassa covid-19-pandemian jälkeen

Keywords:

Covid-19-pandemia on pakottanut monet yritykset ottamaan etätyön yhdeksi työskentelytavakseen. Koska etätyö näyttää tulleen jäädäkseen, toimenpiteitä työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi arvioidaan nyt tarkasti.

Raportissa tarkastellaan ennen covid-19-pandemian puhkeamista vahvistettua etätyöhön liittyvää sääntelyä EU:n tasolla sekä maakohtaisesti. Siinä esitellään esimerkkejä lainsäädännöstä, työllisyydestä ja työolosuhteista, työsuojelukysymyksistä sekä työn ja muun elämän yhdistämisestä. Lisäksi tarkastellaan työehtosopimuksia ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua.

Lopuksi esitellään lainsäädäntömuutoksia ja aloitteita, jotka on pantu täytäntöön vastauksena pandemian aiheuttamiin haasteisiin. Tarkoituksena on tarjota tietoa tehokkaista lähestymistavoista etätyön sääntelyyn myös pandemian jälkeen.

Lataa in: bg | el | en | et | fr | hr | hu | lt | nl |