Etätyöntekijöiden valvonta ja seuranta: vaikutukset työturvallisuuteen ja -terveyteen

Keywords:

Tässä tausta-asiakirjassa tarkastellaan etätyöntekijöiden (digitaalisten) valvonta- ja seurantakäytäntöjen vaikutuksia työturvallisuuteen ja -terveyteen sekä paikan päällä ja etänä työskentelevien työntekijöiden välisiä eroja. Tuloksista käy ilmi, että vaikka tällaiset järjestelmät voivat lisätä psykososiaalisia riskejä ja kielteisiä terveysvaikutuksia, ennaltaehkäisevien työturvallisuus- ja työterveystoimenpiteiden toteuttaminen vähentää näitä riskejä ja rajoittaa terveysvaikutuksia.

Nämä näkemykset ovat elintärkeitä, jotta terveyden ja turvallisuuden suojelua voidaan laajentaa koskemaan tätä uutta työntekijöiden luokkaa, joka kattaa useita työnantajien toimitilojen ulkopuolella järjestettyjä työmuotoja.

Lataa in: en