Etätyön sääntely Euroopassa covid-19-pandemian jälkeen: viimeaikaiset suuntaukset

Keywords:

Etätyön yleistyminen covid-19-pandemian vuoksi on johtanut siihen, että tätä työn organisointimuotoa ja sen vaikutusta työntekijöiden hyvinvointiin ja terveyteen on tutkittu entistä enemmän. Etätyöllä on hyviä puolia, kuten joustavuus ja itsenäisyys, mutta siihen liittyy myös haittoja.

Tässä EU-OSHAn raportissa keskitytään siihen, miten etätyötä säännellään Euroopassa, ja esitetään yleiskatsaus covid-19-pandemian jälkeisestä sääntelystä EU:ssa. Siinä tuodaan myös esiin lainsäädännön pysyviä muutoksia ja työehtosopimusneuvottelujen kehitystä useissa EU:n jäsenvaltioissa pandemiakriisin alkamisen jälkeen.

Lataa in: en