Työsuojelu keskeisenä tekijänä uuden henkilöstön houkuttelemisessa

Keywords:
Covid-19-pandemia on vaikuttanut työsuojelua ja siihen liittyviä toimintapolitiikkoja ja käytäntöjä koskeviin odotuksiin ja asenteisiin. Tämän vuoksi työsuojelulla on entistä suurempi rooli uuden henkilöstön ja työnhakijoiden rekrytoinnissa.
Tässä tausta-asiakirjassa esitellään rekrytoinnissa ja henkilöstöhallinnossa yleisesti tapahtuneita muutoksia. Asiakirjassa tarkastellaan erityisesti työntekijöiden suosimia työnhakutapoja ja sitä, miten heidän odotuksensa ja asenteensa työnantajia kohtaan ovat muuttuneet.
Siinä analysoidaan, miten työsuojelu voi olla keskeinen osa työnantajan brändäystä ja pätevien ehdokkaiden rekrytointia. Lopuksi annetaan käsiteltyihin aiheiden tuloksiin perustuvia suosituksia.
Lataa in: en | mt |

Lisäjulkaisut tästä aiheesta