Tuki- ja liikuntaelinsairauksien naisiin, siirtotyöläisiin ja hlbti-työntekijöihin kohdistuvien riskien tunnistaminen ja ennaltaehkäisy

Keywords:

Euroopan työvoima on yhä monimuotoisempaa, ja erityisten työntekijäryhmien, kuten naisten, siirtotyöläisten ja hlbti-työntekijöiden, osallistuminen työmarkkinoille on lisääntynyt.

Tiedotteen tarkoituksena on tuoda esiin se, miten nämä ryhmät ovat muita työntekijöitä alttiimpia tietyille riskeille. Tällaisia riskejä ovat muun muassa häirintä, työn epävarmuus ja matala palkka, ja ne ovat yhteydessä lisääntyneeseen todennäköisyyteen sairastua tuki- ja liikuntaelinsairauksiin.

Sukupuoli- ja monimuotoisuuskysymysten huomioon ottaminen riskinarvioinnissa on keskeistä terveellisten ja tuottavien työpaikkojen kannalta. Tiedotteessa on esimerkkejä aloitteista ja yritysten käytännöistä, joilla pyritään ehkäisemään tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin liittyviä riskitekijöitä näissä työntekijäryhmissä.

Lataain: en | fr | is | mt | nl | pt | ro | sv |