An artificial intelligence-based system for visual recognition of hazardous particles in an air sample (ID8)

Tekoälyjärjestelmä vaarallisten hiukkasten visuaalista tunnistamista varten ilmanäytteessä (ID8)

Keywords:

Tekoälyteknologian käytöstä tieteellisessä tutkimuksessa koituu myös epäsuoria hyötyjä.

Saksalainen tutkimuslaitos käyttää tekoälyä hyödyntävää mikroskooppia, joka pystyy analysoimaan elektronikuvaa sekä havaitsemaan ja luokittelemaan kuituja koon mukaan.

Tekoälymikroskoopin ansiosta toistuvista manuaalisista tehtävistä voitiin luopua, jolloin saastumisen riski väheni ja aikaa säästyi, mikä puolestaan paransi tutkimusryhmän sosiaalista dynamiikkaa.

Kun rutiininomaisten tehtävien aikaansaama kitka on poissa, työtovereiden välisessä vuorovaikutuksessa ja keskusteluissa keskitytään nyt merkityksellisempiin, älyllisempiin ja tuottavampiin aiheisiin.

Lataa in: en