Tekoälyyn perustuvat materiaalien laadunvalvontatoimenpiteet (ID15)

Keywords:

EU:n direktiivien ja koneturvallisuusstandardien noudattaminen voi vaikuttaa merkittävästi robotiikan ja tekoälyyn perustuvan automaation onnistumiseen työpaikalla.

Tällaisia järjestelmiä kehittävällä ja integroivalla ruotsalais-norjalaisella yrityksellä on kokemusta koneoppimisen mahdollisista vaikutuksista työntekijöihin ja yrityksiin.

Tekoälyn itseoppimisen luontainen arvaamattomuus sai yrityksen tarjoamaan erityiskoulutusta paitsi työntekijöilleen myös asiakkailleen ja kehittämään tiukempia turvatoimia, jotka jopa saattavat edellyttää työntekijöiden ja robottien täydellistä fyysistä erottamista toisistaan.  

Lataa in: en