Hallintoneuvosto ja puheenjohtajisto

Ketkä ovat Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston keskeiset päätöksentekijät?

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvosto määrää viraston strategioista ja tavoitteista, ja johtaja on sille vastuuvelvollinen. Siihen sovelletaan perustamisasetusta ja työjärjestystä. Hallintoneuvosto nimittää johtajan ja hyväksyy seuraavat keskeiset asiakirjat:

Hallintoneuvoston jäsenet nimitetään Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston perustamisasetuksen mukaisesti. Neuvosto nimittää edustajat kolmesta tärkeimmästä eturyhmästä – hallituksista sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöistä – kustakin jäsenvaltiosta. Euroopan komissio nimittää omat jäsenensä, ja Euroopan parlamentti nimittää riippumattoman asiantuntijan.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan tehtävää kierrätetään kolmen tärkeimmän eturyhmän edustajien välillä vuosittain. Hallintoneuvosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, ja sen kokousten pöytäkirjat ovat julkisesti saatavilla. Katso hallintoneuvoston jäsenet sekä ilmoitukset jäsenten sidonnaisuuksista ja eturistiriidattomuudesta ja yhteenvedot ansioluetteloista.

Hallintoneuvoston puheenjohtajisto

Tämä on pienempi ohjausryhmä, joka koostuu hallintoneuvoston kahdeksasta jäsenestä. Se kokoontuu kolme kertaa vuodessa valvoakseen hallintoneuvoston päätösten valmistelua ja täytäntöönpanoa. Myös puheenjohtajiston kokouspöytäkirjat ovat julkisia (katso jäljempänä).

Katso puheenjohtajiston jäsenet ja heidän varajäsenensä.