You are here

Hallintoneuvosto ja puheenjohtajisto

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvosto asettaa viraston strategian ja tavoitteet, ja johtaja on sille vastuuvelvollinen. Siihen sovelletaan perustamisasetusta ja työjärjestystä. Hallintoneuvosto nimittää johtajan ja hyväksyy seuraavat keskeiset asiakirjat:

Hallintoneuvoston jäsenet nimitetään Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston perustamisasetuksen nojalla. Neuvosto nimittää edustajat kolmesta tärkeimmästä eturyhmästä – hallituksista, työnantajien ja työntekijöiden järjestöistä – kustakin jäsenvaltiosta. Euroopan komissio nimittää omat jäsenensä.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan tehtävää kierrätetään kolmen tärkeimmän eturyhmän edustajien välillä vuosittain. Hallintoneuvosto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, ja kokousten pöytäkirjat ovat julkisesti saatavilla. Katso hallintoneuvoston jäsenet ja heidän varajäsenensä, myös ilmoitukset sidonnaisuuksista ja yhteenvedot ansioluetteloista.

Hallintoneuvoston puheenjohtajisto

Tämä on pienempi ohjausryhmä, joka koostuu hallintoneuvoston 11 jäsenestä. Se kokoontuu kolme kertaa vuodessa valvoakseen hallintoneuvoston päätösten valmistelua ja täytäntöönpanoa. Puheenjohtajiston kokouspöytäkirjat ovat julkisia (katso jäljempänä).

Katso puheenjohtajiston jäsenet ja heidän varajäsenensä.