Tööohutuse ja töötervishoiu kaasamine küberturberiskide hindamisel

Keywords:
Küberründe mõju hindamisel ei pöörata piisavalt tähelepanu töötajate füüsilise ja vaimse tervise aspektidele, näiteks vigastustele ja psühhosotsiaalsetele probleemidele. Põhjus on, et seda peetakse välisohuks, kuid tervist ja ohutust käsitletakse asutusesiseselt. Küberrünnakute haldamiseks peavad organisatsioonid kaasama küberturbe riskide hindamisse tööohutuse ja töötervishoiu.
Aruteludokument kirjeldab küberrünnetega kaasnevaid tööohutuse ja töötervishoiu riske ning esitab küberturbe tervikliku käsitluse. Näiteks on küberkuritegevuse vastases võitluses keskse tähtsusega teadlikkuse suurendamine kõigi sidusrühmade seas alates töötervishoiu ja tööohutuse spetsialistidest kuni IT-turbe juhtideni.
Laadi allain: el | en | es | pl | pt |