Karjäär

EU-OSHA personali töökeskkond on tiivustav ja rahvusvaheline. Meie kontorid asuvad elava kultuurieluga Bilbao linnas.

EU-OSHA personal on mitmekesine, kuid kõigil meie töötajatel – alates projektijuhtidest kuni teabevahetusega tegelevate ametnike ja administraatoriteni – on oskused, kirg ja ind, mida me vajame, et muuta Euroopa ohutumaks, tervislikumaks ja tootlikumaks töötamise kohaks.

Lähemat teavet karjäärivõimaluste kohta leiate Euroopa Liidu Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) veebisaidilt.

 

Who we employ

EU-OSHA pakub karjäärivõimalusi 27 Euroopa Liidu liikmesriigi ning EMP lepingu osalisriikide Islandi, Liechtensteini ja Norra kodanikele.

EU-OSHA on võrdseid võimalusi pakkuv tööandja. Võtame vastu avaldusi kandidaatidelt olenemata nende soost, nahavärvist, rassist, etnilisest või sotsiaalsest päritolust, geneetilistest omadustest, keelest, usutunnistusest või veendumustest, poliitilistest või muudest vaadetest, rahvusvähemusse kuulumisest, varalisest seisundist, sünnipärast, puudest, rahvusest, vanusest, seksuaalsest sättumusest ja sooidentiteedist.

Reserve lists

Reserve lists are composed of candidates who successfully passed a selection procedure for specific positions (see “Vacancies – Completed).

Reserve lists are valid for a certain period and may be extended. Candidates in valid reserve list(s) may be offered a job in line with the Agency’s needs.

For some positions, EU-OSHA may use the EPSO database.

Vacancies - Open

Vacancies - Evaluation underway

Vacancies - Completed

Spontaneous applications

Võtame vastu avaldusi, mis saadetakse konkreetsete töö- või praktikakuulutuste vastusena, kuid ei võta vastu spontaanseid avaldusi.

Palun arvestage, et me ei saada kinnitusi ega vastuseid spontaansete kandideerimis- või praktikaavalduste kättesaamise kohta.

Enquiries

Päringud palume saata personaliosakonna värbamisteenistusele aadressil recruitment at osha.europa.eu.