Εκθέσεις σεμιναρίων

Review articles in the future of work

On May 11, 2017, EU-OSHA organised a meeting with its Focal point members to be briefed and question in parallel sessions the two experts who have written the latest discussion articles looking at the impact on OSH on two emerging risk areas. Egon L van den Broek presented on the monitoring of worker stress and well-being, and Jeroen Junte on 3D printing

Event Details

Τοποθεσία: 
EU-OSHA premises
Ημερομηνία έναρξης: 
11/05/2017 - 12:00
Λήξη προθεσμίας: 
11/05/2017 - 15:00