Εκθέσεις σεμιναρίων

Estimating the value of OSH

An expert meeting on the value of occupational safety and health (OSH) took place on 10 and 11 October at the EU-OSHA’s premises in Bilbao. Leading OSH experts and representatives from ILO/WHO and ICOH looked at the findings of the second stage of EU-OSHA’s project to estimate the costs of occupational injuries, diseases and deaths at European level. Presentations were given on the national cost-estimation approaches of Austria and Finland and the future of this research area was discussed.

Event Details

Τοποθεσία: 
EU-OSHA premises, Bilbao
Ημερομηνία έναρξης: 
10/10/2019 - 18:00
Λήξη προθεσμίας: 
11/10/2019 - 13:00
Number of pages 6