Εκθέσεις σεμιναρίων

Belgian EU Presidency

The Belgian EU Presidency organised a series of events to reflect on 'Investing in well-being at work'. The conference: 'Maintenance: do it safely', organised jointly by the Presidency and the European Agency for Health and Safety at Work (EU-OSHA) on 25 November was part of these events. The conference included three workshops: Workshop 1: Procurement of maintenance services and working with contractors Workshop 2: Safe maintenance through design Workshop 3: Maintenance and dangerous substances.

Event Details

Τοποθεσία: 
Square - Brussels Meeting Centre, room 100 - Brussels
Ημερομηνία έναρξης: 
25/11/2010 - 09:30
Λήξη προθεσμίας: 
25/11/2010 - 13:30