Εκθέσεις σεμιναρίων

2016-17 Healthy Workplaces for All Ages - Campaign Partnership Meeting

On 16 March 2016 in Brussels, previous and potential campaign partners and media partners were introduced to the 2016-2017 EU-OSHA campaign “Healthy Workplaces for All Ages”.

Event Details

Τοποθεσία: 
Residence Palace - International Press Centre, Brussels
Ημερομηνία έναρξης: 
16/03/2016 - 09:00
Λήξη προθεσμίας: 
16/03/2016 - 14:00
Number of pages 6