Μη επανδρωμένα αεροσκάφη: συνέπειες για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία

Keywords:

Η χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) αυξάνεται σε όλους τους τομείς χάρη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και τις υποσχέσεις για πιο αποτελεσματικές διαδικασίες εργασίας. Ωστόσο, η ενσωμάτωσή τους στους χώρους εργασίας παρουσιάζει επίσης προκλήσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ).

Αυτό το έγγραφο συζήτησης διερευνά συναφή ζητήματα και εντοπίζει ερευνητικά κενά με σκοπό να προωθήσει τη βιβλιογραφία σχετικά με τις ανησυχίες για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία και τις επιπτώσεις για τους εργαζόμενους που έρχονται σε επαφή με UAV. Παρέχονται συστάσεις προς τους ενδιαφερόμενους φορείς που στοχεύουν στην επίλυση των προβλημάτων στον χώρο εργασίας αλλά και στην αποφυγή των παραγόντων επιβράδυνσης των εξελίξεων στον τομέα.

Μεταφόρτωση in: en