Σουηδία: Προστασία των εργαζομένων από δυνητικά επικίνδυνους νανοσωλήνες άνθρακα στον κατασκευαστικό τομέα.

Keywords:
Βραβεία Καλής Πρακτικής για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας 2018-2019
Βραβευθείς οργανισμός 

Η χρήση νανοϋλικών στους χώρους εργασίας αυξάνεται συνεχώς, καθώς οι εταιρείες εκμεταλλεύονται όλο και περισσότερο τις πολυάριθμες επωφελείς τους ιδιότητες. Ο τρόπος με τον οποίο η έκθεση σε αυτές τις ουσίες επηρεάζει την υγεία των εργαζομένων δεν είναι σαφής.

Η σουηδική κατασκευαστική εταιρεία Atlas Copco Industrial Technique υιοθέτησε μια προληπτική προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση της έκθεσης των εργαζομένων σε νανοσωλήνες άνθρακα που παράγονται από τις διεργασίες που διεξάγονται στο εργαστήριο δοκιμών της, στο πλαίσιο της οποίας εγκατέστησε συλλέκτες καπνού και συστήματα απορρόφησης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι δεν εισπνέουν δυνητικά επικίνδυνη σκόνη.

Στην ανάπτυξη και την εφαρμογή αυτών των προληπτικών μέτρων συμμετείχαν ενδιαφερόμενα μέρη σε όλα τα επίπεδα —διευθυντικά στελέχη, εκπρόσωποι ασφάλειας και μηχανικοί δοκιμών— ενώ η εταιρεία επιδιώκει δυναμικά την ευαισθητοποίηση των πελατών της και άλλων εταιρειών όσον αφορά την εν λόγω ορθή πρακτική.

Μεταφόρτωση in: en | is | sv |