Αποτελέσματα ερευνών σε ενδιαφερόμενους για το 2018

Ο EU-OSHA διενεργεί τακτικά έρευνα σε ενδιαφερόμενους προκειμένου να λάβει αναπληροφόρηση σχετικά με το έργο του. Ενημερωθείτε για τα βασικά αποτελέσματα και πορίσματα.

Μπορείτε επίσης να μεταφορτώσετε την παρούσα παρουσίαση από το Slideshare

Μεταφόρτωση in: de | en | es | fr | it |