Σλοβενία: Έλεγχος της έκθεσης των εργαζομένων σε επικίνδυνες ουσίες στον τομέα της κατασκευής οικιακών συσκευών

Keywords:
Βραβεία Καλής Πρακτικής για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας 2018-2019
Οργανισμός που έλαβε έπαινο 

Η σλοβενική κατασκευαστική εταιρεία Gorenje, d.d. εφαρμόζει μια συστηματική και συνεργατική προσέγγιση για τον εντοπισμό και την εξάλειψη κινδύνων που προκύπτουν από επικίνδυνες ουσίες· στην εν λόγω προσέγγιση συμμετέχουν η διοίκηση, οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους, καθώς και μια πολυτομεακή ομάδα εμπειρογνωμόνων.

Μέσα από αλλαγές στον εξοπλισμό και τις διαδικασίες, καθώς και μέσω της βελτιωμένης διαχείρισης και παρακολούθησης των χημικών ουσιών, η εταιρεία έχει μειώσει τον αριθμό των χρησιμοποιούμενων χημικών ουσιών, τον αριθμό των εργαζομένων που εκτίθενται σε αυτές και τα επίπεδα έκθεσης. Η εταιρεία αυτή προχωρά πέρα από τις νομοθετικές απαιτήσεις, παραμένει πιστή στον στόχο της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων και ανταλλάσσει γνώσεις με άλλες εταιρείες σε ολόκληρη τη Σλοβενία.

Μεταφόρτωση in: en | is | sl |