Αποκατάσταση και επιστροφή στην εργασία μετά από καρκίνο: Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Keywords:

Το ποσοστό επιβίωσης των ατόμων με καρκίνο στην Ευρώπη ολοένα και μεγαλώνει, δεδομένου ότι οι αντικαρκινικές αγωγές έχουν βελτιωθεί. Παρόλο που οι περισσότεροι από αυτούς επιστρέφουν στην εργασία μετά την αγωγή, πολλοί αντιμετωπίζουν μακροχρόνια συμπτώματα και βλάβες που μπορούν να δυσχεράνουν την επιστροφή τους.

Η έκθεση παρέχει επισκόπηση της σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες, τις πολιτικές και τις πρακτικές αποκατάστασης και επιστροφής στην εργασία μετά από καρκίνο, καθώς και τη συγκέντρωση παραδειγμάτων επιτυχών παρεμβάσεων.

Μεταφόρτωση in: en