Περίληψη: Αποκατάσταση και επιστροφή στην εργασία μετά τον καρκίνο

Keywords:

Το ποσοστό επιβίωσης των ατόμων με καρκίνο στην Ευρώπη ολοένα και μεγαλώνει, δεδομένου ότι οι αντικαρκινικές αγωγές έχουν βελτιωθεί. Παρόλο που οι περισσότεροι από αυτούς επιστρέφουν στην εργασία μετά την αγωγή, πολλοί αντιμετωπίζουν μακροπρόθεσμα συμπτώματα και βλάβες που μπορούν να δυσχεράνουν την επιστροφή τους.

Η παρούσα σύνοψη παρέχει επισκόπηση της σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες, πολιτικές και πρακτικές αποκατάστασης και επιστροφής στην εργασία μετά από καρκίνο, καθώς και για τη συγκέντρωση παραδειγμάτων επιτυχών παρεμβάσεων.

Μεταφόρτωση in: bg | da | de | el | en | es | fi | fr | hr | hu | is | it | lv | nl | no | pl | pt | ro | sl |