Παρουσίαση: Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην Ευρώπη: κατάσταση και τάσεις το 2023

Keywords:

Η παρουσίαση παρέχει μια επισκόπηση της έκθεσης με τίτλο «Η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην Ευρώπη: κατάσταση και τάσεις για το 2023» και περιγράφει τους στόχους, τη δομή και τα κύρια μηνύματα της έκθεσης. Η κύρια έκθεση εξετάζει διάφορους δείκτες, τάσεις και συγκυριακές εξελίξεις στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ).

Μεταφόρτωση in: el | en | fi | fr | hu | nl | pl | pt | sk |