Το OiRA για μια πολυεθνική εταιρεία

Keywords:

Η εν λόγω περιπτωσιολογική μελέτη εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους μια πολυεθνική αυτοκινητοβιομηχανία κατάφερε να προσαρμόσει με επιτυχία το λογισμικό του OiRA του EU-OSHA για να συμβάλει στη συντονισμένη εκτίμηση των κινδύνων σε επίπεδο επιχείρησης. Παρόλο που το λογισμικό αυτό δημιουργήθηκε αρχικά για τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις, το παράδειγμα αυτό μας δείχνει την ευελιξία που διαθέτει το εργαλείο OiRA. Η μελέτη αναλύει τις προκλήσεις που αντιμετώπισε αρχικά η εταιρεία, τα επιτεύγματα και τις ευκαιρίες που προσέφερε η χρήση του λογισμικού, συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης κόστους, της προώθησης της συμμετοχής των εργαζομένων και της δυνατότητας εγκατάστασης του λογισμικού σε διάφορες γλώσσες. Η περιπτωσιολογική μελέτη επικεντρώνεται επίσης στο γεγονός ότι η προσέγγιση που υιοθέτησε η συγκεκριμένη εταιρεία προσαρμόζοντας το λογισμικό του OiRA μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες εταιρείες και, ως εκ τούτου, να δημιουργήσει προοπτικές και για άλλες πολυεθνικές.

Μεταφόρτωση in: en