Η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία ως βασικός παράγοντας για την προσέλκυση νέου προσωπικού

Keywords:
Η πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει τις προσδοκίες και τις στάσεις απέναντι στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) και τις σχετικές πολιτικές και πρακτικές. Η ΕΑΥ θα πρέπει συνεπώς να διαδραματίζει μεγαλύτερο ρόλο στην πρόσληψη νέου προσωπικού και ατόμων που αναζητούν εργασία.
Σε αυτό το έγγραφο συζήτησης παρουσιάζονται οι αλλαγές στις προσλήψεις και στους ανθρώπινους πόρους συνολικά, ιδίως τα προτιμώμενα μέσα των εργαζομένων για την αναζήτηση εργασίας και ο τρόπος με τον οποίο έχουν αλλάξει οι προσδοκίες και η στάση τους απέναντι στους εργοδότες.
Αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο η ΕΑΥ μπορεί να αποτελέσει βασικό στοιχείο για την προώθηση της επωνυμίας του εργοδότη και για την πρόσληψη των κατάλληλων υποψηφίων. Τέλος, διατυπώνονται συστάσεις με βάση τα αποτελέσματα και τα θέματα που συζητήθηκαν.
Μεταφόρτωση in: en | mt |