Μέτρηση της ποιότητας του κοινωνικού διαλόγου και των συλλογικών διαπραγματεύσεων στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας

Keywords:

Αυτό το έγγραφο συζήτησης εξετάζει την ΕΑΥ και τις εργασιακές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών διαπραγματεύσεων και του κοινωνικού διαλόγου.

Το έγγραφο αποτελεί μέρος του πανευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών του EU-OSHA για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία (ΕΑΥ), ήτοι του εργαλείου οπτικοποίησης δεδομένων του Βαρομέτρου ΕΑΥ. Εξετάζει τη σχετική βιβλιογραφία και παρουσιάζει μια μεθοδολογική και εννοιολογική προσέγγιση της μέτρησης της ποιότητας των εργασιακών σχέσεων στον τομέα της ΕΑΥ.

Μεταφόρτωσηin: en