Βαρόμετρο ΕΑΥ: η ολοκληρωμένη πλατφόρμα απεικόνισης δεδομένων για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην ΕΕ

Keywords:

Το βαρόμετρο ΕΑΥ είναι μια πλατφόρμα οπτικής παρουσίασης δεδομένων που παρέχει μια εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Βάσει στατιστικών στοιχείων, πορισμάτων ερευνών και δημόσιων δεδομένων από ενωσιακές και εθνικές πηγές, ο εν λόγω δημόσιος κόμβος παρέχει πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον, τις πρακτικές και τη νομοθεσία στον τομέα της ΕΑΥ, οι οποίες είναι εύκολα κατανοητές, οπτικοποιημένες και συγκρίσιμες.

Μεταφόρτωση in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |