Ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία

Keywords:

Η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στην εργασία μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες αλλά ταυτόχρονα και νέες προκλήσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ), τη διαχείριση και τη ρύθμισή της. Η αυτοματοποίηση των εργασιών μέσω της χρήσης ρομπότ μπορεί να απαλλάξει τους εργαζομένους από επικίνδυνες καταστάσεις, ενώ τα συνεργατικά ρομπότ (cobot) μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση στην εργασία των γηράσκοντων εργαζομένων ή των εργαζομένων με αναπηρίες.

Επίσης, η ΤΝ διευκόλυνε την εμφάνιση νέων μορφών παρακολούθησης και διαχείρισης των εργαζομένων, μέσω της συλλογής μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Αυτές οι νέες μορφές μπορεί να αποτελούν ευκαιρία για τη βελτίωση της παρακολούθησης της ΕΑΥ, τη μείωση της έκθεσης σε διάφορους παράγοντες κινδύνου και την παροχή έγκαιρων προειδοποιήσεων όσον αφορά το άγχος, τα προβλήματα υγείας και την κόπωση. Ωστόσο, αυτή η κατάσταση μπορεί να εγείρει και ζητήματα νομικού, κανονιστικού και δεοντολογικού χαρακτήρα, καθώς και προβληματισμούς σχετικά με την ΕΑΥ.

 

Μεταφόρτωση in: cs | da | de | en | es | fi | fr | hr | it | no | pt | sl | sv |