Διευκόλυνση της αποδοχής των συστημάτων που βασίζονται στην ΤΝ στον χώρο εργασίας και ελαχιστοποίηση του οργανωτικού αντικτύπου

Keywords:

Νέοι κίνδυνοι για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) των εργαζομένων μπορεί να προκύψουν από την εφαρμογή οποιασδήποτε νέας τεχνολογίας στον χώρο εργασίας. Παρότι ορισμένοι κίνδυνοι μπορεί να είναι εμφανείς κατά τη διαδικασία εγκατάστασης, άλλοι μπορεί να εμφανιστούν με την πάροδο του χρόνου.

Η παρούσα σύνοψη πολιτικής εξετάζει τα οφέλη της μηχανικής ανθεκτικότητας. Η τακτική παρακολούθηση των σημαντικών στοιχείων του συστήματος, ο εντοπισμός τομέων που επιδέχονται βελτίωση, η αντιμετώπιση διακοπών και η άντληση διδαγμάτων από την πείρα αποτελούν θεμελιώδεις πτυχές της μηχανικής ανθεκτικότητας. Μπορούν να εφαρμοστούν από τις επιχειρήσεις για να βοηθήσουν τους εργαζόμενους να αποδεχτούν και να χρησιμοποιήσουν σωστά νέα συστήματα ρομποτικής ή εφαρμογές οι οποίες βασίζονται στην ΤΝ.

Μεταφόρτωση in: cs | de | en | fi | fr | hu | it |