Έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες και συναφή προβλήματα υγείας για τους εργαζομένους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης

Keywords:

Στο πλαίσιο μεγάλου έργου που αποσκοπεί στην αύξηση των γνώσεων σχετικά με τους βιολογικούς παράγοντες στον χώρο εργασίας, ο EU‑OSHA διερεύνησε τους κινδύνους που ενέχει η έκθεση σε αυτούς τους παράγοντες για τους εργαζομένους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Η εικόνα που παρουσιάζεται στο παρόν έγγραφο συζήτησης προέκυψε από έρευνες τεκμηρίωσης και συλλογή δεδομένων, καθώς και από συνεντεύξεις και ομάδες συζήτησης με εμπειρογνώμονες και εργαζομένους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Στο έγγραφο συζήτησης επισημαίνονται τα είδη έκθεσης, οι επιπτώσεις στην υγεία, οι οδοί έκθεσης και οι αναδυόμενοι κίνδυνοι που σχετίζονται με τον τομέα. Εξετάζονται ομάδες εργαζομένων που διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο και διερευνώνται τα μέτρα πολιτικής που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην πορεία προς μια πιο συστηματική προσέγγιση της διαχείρισης κινδύνου.

Μεταφόρτωση in: de | el | en | fi | is | lt | mt | sl |