Έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες και συναφή προβλήματα υγείας στις αροτραίες καλλιέργειες
18/12/2019 Κατηγορία: Έγγραφα συζήτησης 11 σελίδες

Έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες και συναφή προβλήματα υγείας στις αροτραίες καλλιέργειες

Keywords:Επικίνδυνες ουσίες, Biological agents, Ασθένειες που συνδέονται με την εργασία

Στο παρόν έγγραφο συζήτησης παρουσιάζονται τα πορίσματα της έρευνας που επιβεβαιώνει ότι οι εργαζόμενοι στον κλάδο των αροτραίων καλλιεργειών — γεωργοί, εργαζόμενοι στις καλλιέργειες και εργαζόμενοι σε θερμοκήπια — διατρέχουν υψηλό κίνδυνο έκθεσης σε βιολογικούς παράγοντες στον χώρο εργασίας τους. Λόγω της φύσης της εργασίας τους, οι εργαζόμενοι αυτοί έρχονται σε επαφή συνεχώς με πολλούς διαφορετικούς βιολογικούς παράγοντες, με αποτέλεσμα τον υψηλό επιπολασμό ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία στον εν λόγω τομέα.

Στο έγγραφο συζήτησης εξετάζονται οι επιπτώσεις στην υγεία που προκύπτουν από την έκθεση αυτή και μελετώνται οι εργαζόμενοι που είναι πιο ευάλωτοι, καθώς και οι αναδυόμενοι κίνδυνοι. Αναφέρονται παραδείγματα επιτυχημένων μέτρων πολιτικής που έχουν ήδη θεσπιστεί στην Ευρώπη και προτείνονται τρόποι για τη βελτίωση της πρόληψης.

 

 

Download in:EL | EN

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα