Έρευνα για τη διάσταση του φύλου στην τηλεργασία: οι συνέπειες για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία

Keywords:

Η αυξανόμενη στροφή προς την τηλεργασία και την υβριδική εργασία μετά την πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει σημαντικά τις γυναίκες. Αυτό το έγγραφο προβληματισμού διερευνά την διάσταση του φύλου στην τηλεργασία και την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) και εξετάζει τις εξελίξεις στη σχετική νομοθεσία.

Εντοπίστηκαν κενά στην έρευνα σχετικά με τη διάσταση του φύλου στον διαδικτυακό εκφοβισμό, τις εταιρικές πολιτικές ΕΑΥ που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου και τη μη ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις ρυθμίσεις για την ασφάλεια και την υγεία στην τηλεργασία. Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι οι διατάξεις που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου στον τομέα της τηλεργασίας και της υβριδικής εργασίας μπορούν να συμβάλουν στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και στην ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Μεταφόρτωση in: en