Συνοπτική παρουσίαση - Μυοσκελετικές παθήσεις σε παιδιά και νέους: επιπολασμός, παράγοντες κινδύνου, μέτρα πρόληψης

Keywords:

Οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με τις μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) είναι πολλές, ωστόσο οι περισσότερες εκθέσεις επικεντρώνονται στους ενήλικες. Η παρούσα ανασκόπηση πεδίου εφαρμογής επικεντρώνεται στην έρευνα σχετικά με τα παιδιά και τους νέους — τόσο πριν όσο και μετά την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Δεδομένου ότι στην παιδική ηλικία εμφανίζονται πολλά προβλήματα λόγω των ΜΣΠ, είναι σημαντικό να προσδιοριστεί ο τρόπος με τον οποίο αυτά μπορούν να προλαμβάνονται σε νεαρή ηλικία. Την ανάπτυξη των ΜΣΠ επηρεάζουν πολλοί παράγοντες, μεταξύ αυτών σωματικοί παράγοντες (π.χ. παχυσαρκία, έλλειψη ύπνου, παρατεταμένη καθιστική στάση), κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες και μεμονωμένοι παράγοντες (π.χ. φύλο, ηλικία). Σε αυτή την ανασκόπηση εξετάζεται με ποιον τρόπο οι εν λόγω παράγοντες επηρεάζουν την εμφάνιση ΜΣΠ στα παιδιά και τους νέους, πώς αυτές μπορούν να προληφθούν και με ποιον τρόπο η καλή μυοσκελετική υγεία μπορεί να καταστεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης.

Μεταφόρτωση in: cs | de | en | es | is | it | pl | pt |