Γνωστικός και φυσικός αυτοματισμός σε γραμμή παραγωγής πριονιστηρίου (ID2)

Keywords:

Η ενσωμάτωση συστημάτων που λειτουργούν βάσει ΤΝ στον χώρο εργασίας για φυσικά και γνωστικά καθήκοντα είναι όλο και πιο υποσχόμενη. Στην παρούσα περίπτωση μιας γραμμής παραγωγής πριονιστηρίου, ένα βιομηχανικό ρομπότ που εποπτεύεται από εργαζόμενους σε μια αίθουσα ελέγχου μπορεί να διαχωρίσει και να χειριστεί ελαττωματικές ξύλινες σανίδες χωρίς διακοπή.

Η μεταφορά της ανθρώπινης εργασίας από τον ιμάντα μεταφοράς στην αίθουσα ελέγχου μπορεί να μειώσει τη σωματική και ψυχοκοινωνική καταπόνηση που σχετίζεται με επαναλαμβανόμενες εργασίες, την έκθεση σε θόρυβο και σκόνη και την ανύψωση βαρέων αντικειμένων.

Η κατάλληλη κατάρτιση και τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας μπορούν να αποφέρουν θετικά μακροπρόθεσμα οφέλη στην επιχείρηση και στους εργαζομένους της. 

Μεταφόρτωση in: en