Λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης για την υποστήριξη γιατρών σε διαγνωστικά καθήκοντα κολονοσκόπησης (ID9)

Keywords:

Η ιατρική και η προληπτική υγειονομική περίθαλψη μπορούν να επωφεληθούν σημαντικά από τα συστήματα που λειτουργούν βάσει ΤΝ, όπως πιστοποιείται από την περίπτωση ενός ογκολογικού κέντρου στην κεντρική Γερμανία.

Οι εικόνες βίντεο που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια κολονοσκόπησης με ενσωματωμένη κάμερα στο κολονοσκόπιο αναλύονται με τη χρήση λογισμικού ανίχνευσης ΤΝ. Λόγω της σοβαρής σημασίας της ακριβούς διάγνωσης, η ΤΝ συμπληρώνει αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον πρωταρχικό ρόλο των ιατρών στην περίθαλψη των ασθενών.

Παρόλα αυτά, η ΤΝ ανοίγει έναν κόσμο ευκαιριών για εξ αποστάσεως ιατρικές συμβουλές, χειρουργικά ρομπότ, περίθαλψη εξ αποστάσεως και χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων για την παροχή φαρμάκων.

Μεταφόρτωση in: en