Βιολογικοί παράγοντες και σχετικές ασθένειες που συνδέονται με την εργασία σε επαγγέλματα που συνεπάγονται ταξίδια και επαφή με ταξιδιώτες
18/12/2019 Κατηγορία: Έγγραφα συζήτησης 13 σελίδες

Βιολογικοί παράγοντες και σχετικές ασθένειες που συνδέονται με την εργασία σε επαγγέλματα που συνεπάγονται ταξίδια και επαφή με ταξιδιώτες

Keywords:Επικίνδυνες ουσίες, Biological agents

Η νέα έρευνα που διεξάγεται στο πλαίσιο ενός μεγάλου έργου με σκοπό να αποκτηθούν περισσότερες γνώσεις σχετικά με τους βιολογικούς παράγοντες στο χώρο εργασίας αποκαλύπτει ότι οι εργαζόμενοι σε επαγγέλματα που συνεπάγονται μετακίνηση ή επαφή με ταξιδιώτες — συμπεριλαμβανομένων όσων ταξιδεύουν πέραν των εθνικών συνόρων και όσων εργάζονται με μετανάστες και πρόσφυγες — διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο έκθεσης σε βιολογικούς παράγοντες.

Στο παρόν έγγραφο συζήτησης εξετάζεται ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων στον εν λόγω τομέα, καθώς και οι σημαντικές διαφορές που παρουσιάζουν στα επίπεδα έκθεσης. Στο έγγραφο εξετάζονται οι επιπτώσεις στην υγεία, οι αναδυόμενοι κίνδυνοι και οι ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες. Αξιοποιώντας πληροφορίες από συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες και ομάδες συζήτησης, επισημαίνεται επίσης η έλλειψη στοχευμένων μέτρων και τονίζεται η ανάγκη για μια πιο εξορθολογισμένη προσέγγιση όσον αφορά την πρόληψη.

Μεταφόρτωση in:EL | EN | LV

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα