Τεχνητή νοημοσύνη, προηγμένη ρομποτική και αυτοματοποίηση καθηκόντων στην εργασία: ταξινόμηση, πολιτικές και στρατηγικές στην Ευρώπη

Keywords:

Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) και τα συστήματα ρομποτικής μεταβάλλουν συνεχώς τον χώρο εργασίας. Επιπλέον, εντείνεται και η συζήτηση γύρω από την επιρροή την οποία έχουν στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (ΕΑΥ).

Τα συστήματα που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και την προηγμένη ρομποτική και χρησιμοποιούνται για την αυτοματοποίηση καθηκόντων παρουσιάζουν ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις για την ΕΑΥ, ενώ συνεπάγονται παράλληλα εντελώς νέους κινδύνους και οφέλη.

Είναι σημαντικό να αναπτυχθούν ορισμοί και μια κοινή αντίληψη των συστημάτων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και τη προηγμένη ρομποτική η οποία χαίρει κοινής αποδοχής από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Η παρούσα σύνοψη πολιτικής παρουσιάζει μια ταξινόμηση των εφαρμογών στον χώρο εργασίας και την ΕΑΥ ακολουθώντας μια προσέγγιση που βασίζεται στα καθήκοντα. Λειτουργεί ως βάση για μελλοντικές προσπάθειες διάρθρωσης και αξιολόγησης ευκαιριών και προκλήσεων στον τομέα της ΕΑΥ οι οποίες σχετίζονται με τα συστήματα που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, την προηγμένη ρομποτική και την αυτοματοποίηση καθηκόντων. 

Η σύνοψη πολιτικής παρέχει επίσης μια επισκόπηση των πολιτικών και των στρατηγικών που σχετίζονται με την αυτοματοποίηση καθηκόντων μέσω συστημάτων βασισμένων στην τεχνητή νοημοσύνη και την προηγμένη ρομποτική. 

Μεταφόρτωση in: cs | de | el | en | es | et | fi | hr | it | lt | mt | no | pl | sl |