Εκστρατείες «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας»

Το μήνυμα των εκστρατειών «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» είναι — Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μάς αφορά όλους. Οφέλη για εσένα προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις. Σας βοηθούμε να την προάγετε παρέχοντάς σας δωρεάν πρακτικούς οδηγούς και εργαλεία. Κάθε εκστρατεία προβλέπει επίσης την απονομή βραβείων καλής πρακτικής και κινηματογραφικού βραβείου για τους ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας.

Οι εν λόγω εκστρατείες είναι οι μεγαλύτερες του είδους τους παγκοσμίως. Ενώστε τις δυνάμεις σας μαζί μας και χρησιμοποιήστε την επιγραμμική μας εργαλειοθήκη εκστρατείας ΕΑΥ για να διοργανώσετε τη δική σας εκστρατεία